SJ
SJ2
SJ3
+

Gözleg we tejribe

+

Professional tehnikler

+

Haryt kategoriýasy

+

Haryt kategoriýasy

IOT GOWY ÖNÜMLER

Ekrany
maslahat berilýän modeller

logo
Tersine simçyzgy enjamy

Tersine sim
çyzgy enjamy

LDD seriýaly ters sim çyzgy enjamy, ýokary, orta we pes uglerod simlerini, garyndy simleri we reňkli metal simleri süýşürmezden çekmek üçin enjamdyr.Esasan, çyzylan simiň uly spesifikasiýalarynyň, uly tutawaçly rulonyň, ýönekeý enjamlaryň işleýşiniň, ýönekeý we ygtybarly dolandyryşyň we amatly tehniki hyzmatyň artykmaçlyklary bilen, gaty simiň üznüksiz önümçilik prosesiniň talaplaryna laýyk gelýär.

LRAN KOREBIR

ÖNÜMLER MERKEZI

Önümiň görkezilmegi

Suw çüýşesi sim çyzýan maşyn

Suw çüýşesi sim çyzýan maşyn

Göni görnüşli çyzgy enjamy

Göni görnüşli çyzgy enjamy

Pulleý görnüşli sim çyzgy enjamy

Pulleý görnüşli sim çyzgy enjamy

Tersine gidrawliki çyzgy maşynlary

Tersine gidrawliki çyzgy maşynlary

hakda

BIZ hakda

SAN JIN hakda

zhejiang hangzhou sanjin maşyn öndürýän kärhanaGüýçli tehnologiýamyz, ösen enjamlar we paýhasly dolandyryş sebäpli önümlerimiz Hytaýyň 20-den gowrak şäherinde we welaýatynda gowy satylýar.

KÖPRÄK OKA

Habarlar merkezi

Soňky habarlar

pexels-brotin-biswas-518543

Egriji maşyn

pexels-kaboompics-com-6335

Poslamaýan polatdan ýasalan sim

pexels-photomix-company-242492

Tersine sim çyzýan maşyn

Egriji maşyn, esasan, güýç ulgamyndan, egrem mehanizminden, rulondan we beýleki esasy edaralardan ybarat çyzgy enjamy bilen ulanylýan enjamlaryň bir görnüşidir.Polat bar windin ...

pexels-brotin-biswas-518543

Egriji maşyn

Tigirli sim çyzýan maşynyň poslamaýan polatdan ýasalan sim, awtoulag, elektronika, gündelik zerur zatlar, wyklýuçateller, maşynlar ... ýaly halk hojalygynyň dürli ugurlarynda giňden ulanylýar.

pexels-kaboompics-com-6335

Poslamaýan polatdan ýasalan sim

Tersine sim çyzýan maşyn, uly rulonlaryň üznüksiz we öwrümsiz işlemegi üçin ýörite döredilen sim çyzmak we sim almagyň goşa funksiýalary bolan sim çyzýan maşyn ....

pexels-photomix-company-242492

Tersine sim çyzýan maşyn