86051d0c

Habarlar

Tersine sim çyzýan maşyn

Tersine sim çyzýan maşyn, uly rulonlaryň üznüksiz we öwrümsiz işlemegi üçin ýörite döredilen sim çyzmak we sim almagyň goşa funksiýalary bolan sim çyzýan maşyn.Highokary, orta we pes uglerod polat simleri, ýörite görnüşli polat simleri, poslamaýan polat simleri we galyň reňkli metal simleri çekmek üçin, esasanam adaty bölekler senagaty we tekjäni öndürmek üçin amatly.Gelýän simleriň iň ýokary diametri 30mm, makaranyň diametri 600-1400mm bolup biler.
Tersine sim çyzýan maşynyň gurluşy, tersine sim çyzýan maşynyň gurluşy bilen atlandyrylýar.Makara bu beýikligiň aşaky böleginde ýerleşýär we tokly simiň simini ýeňilleşdirmek üçin tersine sim çyzgy maşynynyň aşagynda yz bar.Tersine sim çyzgysy, giň simleri çekmek üçin amatlydyr.Diametri .56.5-30mm hereketlendiriji disk, alýumin dik rulon we mis rulonyň diametri üçin amatlydyr.Uly aýratynlygy, diametri çyzanda we peseldende uly rulonlar ýygnalýar we agyr rulonlar ýygnalýar.Gysyş derejesi, adatça, 15-30%., Tizlik durnukly, gantry çarçuwasy ýarym ýapyk çyzgy prosesi ygtybarly we ygtybarly.Brightagty sim öndürmek üçin amatly ok we deposforizasiýa enjamynyň zerurdygyna düşünilýär.Dürli sim çyzýan maşyn dolandyryş ulgamlarynyň displeý görnüşi tegelek çyzgy we ters çyzgy., Dürli çyzgy maşynlarynyň önümçilik tizligini aňsatlyk bilen çykaryp bilýän çyzgy dolandyryş ulgamynyň dürli displeý görnüşleri bar.Her kimiň artykmaçlygy bilen, gidrawlik, gaz-elektrik we ösen ulgam maşynlary bilen içerki dik sim çyzgy maşyn tehnologiýasy we halkara ajaýyp enjamlar biri-birini doldurýar.Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa we ABŞ we beýleki ýurtlara eksport edildi.


Iş wagty: Oktýabr-09-2022