86051d0c

Habarlar

 • Sim çyzýan maşyny ulanmagyň peýdalary näme?

  Öňden bilşiňiz ýaly, sim çyzýan maşynlar önümçilikde möhüm gurallardyr.Uly diametrden has kiçi diametre sim çekmek üçin ulanylýar, netijede has güýçli we birmeňzeş önüm bolýar.Emma sim çyzýan maşyny ulanmagyň artykmaçlyklary näme?Geliň, käbirlerini öwreneliň ...
  Koprak oka
 • Sim çyzýan maşyn näme?

  Sim çyzýan maşynlar dürli galyňlykdaky we dartyş güýçli metal simleri talap edýän her bir pudak üçin zerur enjamdyr.Hangzhou Sanjin Machinery Co.
  Koprak oka
 • Egriji maşyn

  Egriji maşyn

  Egriji maşyn, esasan, güýç ulgamyndan, egrem-bugram mehanizminden, rulondan we beýleki esasy edaralardan ybarat çyzgy maşynlary bilen ulanylýan enjamlaryň bir görnüşidir.Polat çybykdan ýasalan maşyn polat çybyk sowuk sim çyzmak, sowuk togalanýan lenta polat aýlaw we bal ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan sim

  Poslamaýan polatdan ýasalan sim

  Tigirli sim çyzýan maşynyň poslamaýan polatdan ýasalan sim, halk hojalygynyň dürli ugurlarynda, mysal üçin awtoulaglar, elektronika, gündelik zerurlyklar, wyklýuçateller, maşynlar, metallurgiýa, ýeňil senagat we ş.m. giňden ulanylýar. Countryurdumyň baharynyň ýyllyk ösüş depgini önüm belligi ...
  Koprak oka
 • Tersine sim çyzýan maşyn

  Tersine sim çyzýan maşyn

  Tersine sim çyzýan maşyn, uly rulonlaryň üznüksiz we öwrümsiz işlemegi üçin ýörite döredilen sim çyzmak we sim almagyň goşa funksiýalary bolan sim çyzýan maşyn.Highokary, orta we pes uglerod polat sim, ýörite görnüşli polat sim, menek ... çekmek üçin amatly.
  Koprak oka